הרשמה

חוקי One day Cup - ET

חוקים ונהלים - טורניר Vgames באינטרנט

Enemy Territroy

 • מסמך זה כולל בתוכו סעיפים המתאימים לטורניר אינטרנט ולאופי Enemy Territory, חוקי Clanbase והספורט האלקטרוני בישראל.

אינדקס:

 • מידע כללי
 • הטורניר

· תיאור הטורניר
· תיאור משחק

 • הגדרות משחק
 • חובות וזכויות

· שחקנים
· קבוצות

 • מהלך הטורניר

· לוח זמנים
· זמן משחק
· שופטים
· דחיית משחק

 • הפרת חוקים
 • הנהלת הטורניר

1. מידע כללי

1.01 טורניר Vgames באינטרנט הינו טורניר חינמי שמאורגן על ידי הנהלת אתר Vgames.co.il למשחק Enemy Territory ומיועד לקבוצות. כל משחקי הטורניר יערכו באינטרנט.
1.02 חוקי הטורניר ונהליו נקבעו ונכתבו על ידי הנהלת הטורניר (Vgames) – היא הגוף המחליט בטורניר. הנהלת הטורניר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את החוקים והנהלים בכל עת ללא הודעה מראש. מומלץ לחזור ולקרוא את החוקים והנהלים מידי פעם על מנת להישאר מעודכנים בשינויים.
1.03 על ידי השתתפות בטורניר, השחקנים מסכימים להיות מחויבים לכל חוקי הטורניר ונהליו ולפעול על פיהם. השחקנים מסכימים כי יישום של חוקים אלה הינו תחת שיקול דעתה של הנהלת הטורניר וכי החלטותיה יכולים לבוא במקום חוקים אלה.

2. הטורניר

תיאור הטורניר
2.01 הטורניר יתקיים במסגרת בשיטת האלימינציה (נוקאאוט) – המפסיד יוצא.
2.02 כל קבוצה תשחק לפחות פעם אחת מול יריבה שתקבע מראש.
2.03 כל ניצחון יזכה קבוצה עלייה לשלב הבא, הקבוצה המפסידה תסיים השתתפותה בטורניר.
2.04 התנהגות בלתי הולמת או עבירה חמורה על החוקים תגרור הפסד טכני.
תיאור המשחק
2.05 בכל התמודדות תשוחק מפה אחת בשיטת ה – StopWatch . הקבוצה שקובעת את הזמן הטוב ביותר מנצחת, כאשר אין הכרעה, תהיה הכרעה על ידי סיבוב סכינים בין שתי הקבוצות במפת sw_oasis_a3 ברחבת הספון הראשון של האקסיס ליד החומה, כל שימוש בנשק חוץ מסכין יגרור פסילה והדחה מהטורניר.

3. הגדרות משחק

3.01 המפות הבאות ישוחקו בטורניר:
· Braundorf_b4
· Adlernest_b7c
· battery
· supplydepot2
· sw_goldrush_te
· radar
· frosbite
3.02 המשחקים יתנהלו בשרתים רשמיים של Vgames בלבד שיסופקו לצורך הטורניר הפועלים על ET Patch 2.6.0b ועל המוד ETpro 3.2.6.
3.03 המשחקים יתנהלו בקבוצות של 6 על 6.
3.04 הגדרות השרת יהיו מקבילות להגדרות ClanBase הרשמיות הנמצאות בשימוש כיום.
3.05 משתנה ה Rate יקבע לערך של 25000 ויהיה חובה על כל השחקנים.
3.06 כל pause במשחק, שלא יגובה בקשיי התחברות טכניים של אחד (או יותר) השחקנים, יבוטל, והמשך
משחק יכפה ע"י השופט.
3.07 שימוש מכוון או לא מכוון בבאג (bug) או פירצה (exploit) בזמן משחק אסור בהחלט. להלן רשימה
יסודית של באגים ופירצות:
· אסור להשתמש בבאג ה Charge בעזרת מוקשי המהנדסים.
· מותר לעשות "מגדל" של בן אדם אחד בלבד ולא יותר.
· pause בזמן העברת הזהב למשאית בחלק האחרון ב SupplyDepot2 אסור בהחלט.
· pause ומעבר דרך ה Water Pump באואסיס כל עוד המים לא הגיעו למצבם הסופי בכל אחד מהמצבים (מילוי או התרוקנות) אסור בהחלט.
· Wall Jump באואסיס מותר וחוקי לחלוטין.
· אסור ניצול באג הכניסה לתוך העמודים בכניסה לבנק ב Gold Rush.
· חל איסור על שימוש בבאג היריה דרך הגג בשלב הראשון ב SupplyDepot2 (mortar בעיקר).
· חל איסור על שימוש בבאג ה Satchel charge הפוגע במבנה ה Crane Controls בשלב הסופי ב SupplyDepot2.
· השימוש במוקשים ובמורטר בבטרי אסור בהחלט.
· מותר רק חייל (soldier) אחד בכל קבוצה.
· חסימת דלתות הינה אסורה.
· כל הגבלה אחרת אשר אינה רשומה פה ומופיעה בקופניג הרשמי (clanwar) אסורה בהחלט, אי ידיעת החוק אינה פותרת מהעונש.
3.08 כאשר קבוצה מעריכה שיש שימוש נגדה בבאג או פירצה בזמן משחק, על כל שחקניה להמשיך לשחק עד גמר המשחק ולא לעצור את המשחק בשום אופן. לאחר סיום המשחק, יכול מנהל\לידר הקבוצה לפנות באופן רשמי להנהלת הטורניר באי-מייל ולבקש את חקירת הנושא. מומלץ מאוד לספק מידע חיוני להנהלת הטורניר שיוכל לעזור לה בחקירתה.
אם כתוצאה מחקירה זאת ייקבע כי היה שימוש בבאג או פירצה כנגד הקבוצה, קבוצה זאת תקבל ניצחון טכני מיידי במשחק. בנוסף, אזהרה רשמית תינתן לקבוצה שהשתמשה בבאג \ פירצה.

4. חובות וזכויות

שחקנים
4.01 שחקן מורשה לשחק בטורניר רק אם הוא רשום באחת הקבוצות המשתתפות בטורניר.
4.02 השחקנים מתחייבים ומסכימים להצהרות הבאות:
· לקבל ולכבד את כל חוקי ונהלי הטורניר.
· לקבל ולכבד את כל החלטות הנהלת הליגה.
· לא להשתמש בהליכים לא חוקיים ולא הוגנים.
· לכבד את רוח המשחק ההוגן ולהימנע מאלימות מילולית לאורך כל הטורניר.
· לא לשקר להנהלת הטורניר.
· למלא את התחייבותם המלאה כלפי הטורניר.
4.03 שחקן שייתפס עם צ'יטים או עם עזרים מסוג כלשהו יורחק מהמשך הטורניר לאלתר ומכל פעילות רשמית של Vgames לפרק זמן שיוקצב על ידי הנהלת הטורניר. כמו כן, הדבר עלול לגרור עונש דומה על הקבוצה כולה, דבר הנתון לשיקול הנהלת הטורניר.
4.04 על הקבוצות והשחקנים בפרט לכבד אחד את השני. כל אמירה בעלת אופי פוגע מכל בחינה שהיא עלולה לגרום לגרירת עונש קולקטיבי על אותה קבוצה.
4.05 על הקבוצות והשחקנים בפרט להשמע להוראות השופטים ולציית לכל בקשה שתהיה להם.
4.06 חל איסור מוחלט על הצפה, פרסום והפצת לינקים כלשהם במהלך המשחק.
קבוצות
4.07 קבוצה מורשית לשחק בטורניר רק אם נרשמה אליו בזמן המיועד להרשמה לפני תחילתו.
4.08 קבוצה שלא תופיע למשחק שנקבע לה, תודח מהמשך הפעילות.

5. מהלך הטורניר

לוח זמנים
5.01 זמני המשחקים ייקבעו על ידי הנהלת הטורניר בלבד ויכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת מצד ההנהלה.
5.02 שום גורם אחר מלבד הנהלת הטורניר אינו מוסמך לקבוע או לשנות את זמני המשחקים.
זמן משחק
5.03 חל איסור מוחלט על שחקנים להריץ כל תוכנה חיצונית, פנימית או סקריפטים שאינם חוקיים ונותנים יתרון על הקבוצה היריבה בזמן משחק. הכוונה היא לכל סוג של רמאות (cheat) הכולל בין היתר wallhack, aimbot וכדומה. עבירה על סעיף זה תגרור עונש חמור ביותר (ראה סעיף 6 – הפרת חוקים). סעיף זה אינו כולל את תוכנת הדיבור ונטרילו 2.3.
5.04 שחקנים מחויבים להגיע למשחקים שנקבעו לקבוצותיהם על פי לוח הזמנים שנקבע לטורניר על ידי הנהלת הטורניר ויופיע באתר.
5.05 משחק יתחיל רק כאשר ישנם 6 שחקנים מכל קבוצה בשרת. משחק לא יתאחר יותר מ-15 דקות לאחר המועד שנקבע לו.
5.06 הפסד טכני יינתן לקבוצה עקב אחת מהסיבות הבאות:
· אי הגעת הקבוצה למשחק במועד שנקבע לה.
· אין לקבוצה 6 שחקנים בשרת כאשר השופט מכריז על תחילתו.
· שחקן אחד או יותר מהקבוצה התנתקו בזמן המשחק ולא חזרו כעבור 5-7 דקות.
· שחקן מהקבוצה הורחק בזמן משחק על ידי השופט והקבוצה לא סיפקה שחקן שישיי תוך 7-10 דקות.
· הקבוצה הושעתה על ידי הנהלת הטורניר.

5.07 במקרה ומשחק נקטע או הופרע (קריסת השרת, ניתוק שחקן, בעיות כתוצאה מצד שלישי) שופט המשחק יחליט על המשך המשחק על פי הקריטריונים הבאים:

· אם הבעיה קרתה לפני סוף הסיבוב הראשון לשחקן "חי" בתוך המשחק – המחצית תשוחק מהתחלה.
· אם אחד השחקנים התנתק הוא מחויב לחזור מהר ככל האפשר.
· שופט המשחק יכול להחליט על עצירת המשחק (pause) עד חזרת השחקן אך אינו מחויב לעשות זאת. משחק לא יימשך עד תומו ללא 12 שחקנים בשרת.

שופטים
5.08 כל משחק מנוהל על ידי שופט בעל סמכות מלאה לאכוף את כל חוקי הטורניר במשחק אליו הוא מונה מטעם הנהלת הטורניר. לשופט יש הזכות לתת אזהרה רשמת לשחקנים (ראה סעיף 6 – הפרת חוקים).
5.09 שופט יכול לתת אזהרה רשמית לשחקן בזמן משחק.
5.10 שופט יכול להחליט על הרחקת שחקן בזמן משחק לאחר שתי אזהרות.
5.11 שופט יכול להחליט על לקיחת תמונת מסך ("Screenshot") מן השחקנים בזמן המשחק. השופט יספק לשחקנים כתובת אי-מייל לשליחת התמונה.
5.12 שחקן שנתבקש לשלוח תמונת מסך לשופט מחויב לעשות זאת מיד לאחר סיום המשחק. אי ציות להוראות השופט בנושא עלולות לגרור השעיה מצד הנהלת הטורניר.
דחיית משחק
5.13 אין דחיות! מדובר בטורניר עם לו"ז מסודר, כל מילה נוספת מיותרת (ראה חריג בסעיף הבא).
5.14 משחק יידחה עקב אחת מהסיבות הבאות:
· בעיות טכניות בשרתי המשחק.

6. הפרת חוקים

6.01 שחקן יכול לקבל אזהרה רשמית מהנהלת הטורניר או שופט המשחק בו הוא משחק עקב אחת או יותר מהסיבות הבאות:
· סירב לפעול על פי הוראות הנהלת הטורניר או שופט המשחק.
· איחר למשחק.
· השתמש באלימות מילולית.
· הראה זלזול במעשים או בדיבור.
· התנהג באופן שאינו ספורטיבי או נוגד את רוח המשחק ההוגן.
6.02 שחקן שנתפס משתמש בצ'יטים (רמאויות – cheats) יושעה לאלתר מהטורניר ומכל פעילות עתידית של Vgames באינטרנט בכל תחום, יושעה מהאתר באופן תמידי ויפסיד את זכותו לזכות בפרסים מטעם Vgames בכל פעילות שאינה נערכת באינטרנט.
6.03 שחקן יכול לקבל השעיה או הרחקה מהטורניר על פי החלטת הנהלת הטורניר עקב אחת או יותר מהסיבות הבאות:
· סירב לפעול על פי הוראות הנהלת הטורניר (כולל שליחת תמונת מסך – screenshot).
· קיבל יותר מאזהרה אחת.
· השתמש באלימות מילולית.
· השתמש בהליכים לא חוקיים או הוגנים.
· שיקר להנהלת הטורניר.
· נתפס משתמש בצ'יטים.
6.05 בטורניר יורשו להשתתף רק שחקנים שדווחו על ידי הלידר שלהם להנהלת הטורניר באימייל מסודר למנהל הטורניר vip3r) ).
6.06 יורשו לשחק על השמות שבהם נרשמו לטורניר ועליהם בלבד.

7. הנהלת הטורניר

7.01 בעלי התפקידים בהנהלת הטורניר:
· מנהל טורניר Enemy Territory: רועי (vip3r) – ניתן להפנות שאלות, בקשות, טענות וכל שאלה הקשורה לטורניר לאי-מייל [email protected].

תגובות

תצוגה מקדימה
הסתר | הצג תצוגה מקדימה
טוען...
 1. 1

     | פורסם ע"י