הרשמה

חוקי טורניר CS 1.6 לקבוצות בחנוכה!

חוקים ונהלים - טורניר Vgames באינטרנט למשחק קאונטר-סטרייק  Counter-Strike

מסמך זה כולל בתוכו תרגום ישיר של סעיפים מחוקי ונהלי ה-ESWC לשנת 2005 ומבוסס בחלקו עליהם וכולל בתוכו שינויים המתאימים לטורניר אינטרנט ולאופי קהילת הקאונטר-סטרייק והספורט האלקטרוני בישראל.

אינדקס:

מידע כללי
הטורניר
·        תיאור הטורניר

·        תיאור משחק

הגדרות משחק
חובות וזכויות
שחקנים
קבוצות
מהלך הטורניר
·        לוח זמנים

·        זמן משחק

·        שופטים

·        דחיית משחק

הפרת חוקים
הנהלת הליגה 
 

1.    מידע כללי

1.01          טורניר Vgames  באינטרנט הינו טורניר חינמי שמאורגן על ידי הנהלת אתר Vgames.co.il למשחק Counter-Strike ומיועד לקבוצות. כל משחקי הטורניר יערכו באינטרנט.

1.02          חוקי הטורניר ונהליו נקבעו ונכתבו על ידי הנהלת הטורניר – היא הגוף המחליט בטורניר. הנהלת הטורניר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את החוקים והנהלים בכל עת ללא הודעה מראש. מומלץ לחזור ולקרוא את החוקים והנהלים מידי פעם על מנת להישאר מעודכנים בשינויים.

1.03          על ידי השתתפות בטורניר, השחקנים מסכימים להיות מחויבים לכל חוקי הטורניר ונהליו ולפעול על פיהם. השחקנים מסכימים כי יישום של חוקים אלה הינו תחת שיקול דעתה של הנהלת הטורניר וכי החלטותיה יכולים לבוא במקום חוקים אלה.

2.    הטורניר

תיאור הטורניר

2.01          הטורניר יתבצע על פי התיאור הבא :  

·        הטורניר מיועד ל-8 קבוצות.

·        נוקאאוט בשיטת המנצח ממשיך, המפסיד נפסל (single elimination).

·        משחק לא יכול להסתיים בשוויון. במקרה של שוויון המשחק יימשך להארכה אחת או יותר עד שייקבע מנצח.

תיאור המשחק

2.02          כל משחק משוחק במפה אחת עם שתי מחציות של 15 סיבובים כל אחד. הקבוצה הראשונה שמגיעה ל-16 סיבובים מנצחת במשחק. 

2.03          הארכה תשוחק בשתי מחציות של 3 סיבובים. בנוסף, כל שחקן יתחיל עם 16,000 דולרים במקום ה-800 המקובלים.

3.    הגדרות משחק

3.01          הטורניר משתמש במשחק "Half-Life Counter-Strike 1.6" ומפגיש בין שתי קבוצות המשחקות אחת כנגד השנייה. כל קבוצה מורכבת מ-5 שחקנים בזמן משחק.

3.02          ההגדרות הבאות ייקבעו לשרתי המשחק (mr15):

·        mp_maxrounds 0 – מספר הסיבובים בכל מחצית ייקבע ל-15.

·        mp_roundtime 1.75 – כל סיבוב ייקבע ל-דקה ו45 שניות (1:45).

·        mp_timelimit 0 – לא תקבע הגבלת זמן למשחק.

·        mp_buytime 0.25 – מגביל את זמן הקנייה ל-15 שניות.

·        mp_c4timer 35 – הזמן מהפעלת הפצצה עד שהיא מתפוצצת יקבע ל-35 שניות.

·        mp_friendlyfire 1 – פגיעה בחברי הקבוצה שלך תהיה במצב פעיל.

·        mp_forcechasecam 2 – כאשר שחקן נהרג, יוכל אותו שחקן לצפות בחברי קבוצתו בלבד ובמצב של ראייה ממבט ראשון.

·        mp_startmoney 800 – בסיבוב הראשון בכל מחצית, יתחילו השחקנים עם 800$ בלבד.

·        mp_freezetime 10 – השחקנים נותרים "קפואים" במקומם 10 שניות בתחילת כל סיבוב.

3.03          המפות הבאות ישוחקו בטורניר:

·        De_dust2

·        De_nuke

·        De_train

·        De_inferno

·        De_cbble

3.04          חל איסור על שימוש במגן (Tactical Shield) בזמן משחק. שימוש במגן על ידי שחקן בזמן משחק יגרור פסילת הסיבוב לקבוצתו. שימוש חוזר במגן על ידי שחקן או קבוצה בזמן משחק יגרור פסילת המשחק והפסד טכני לקבוצה.

3.05          מותר לשחקנים בזמן משחק "לטפס" אחד על השני (Boost) כל עוד זה לא מוביל לשימוש בבאג או פירצה במשחק (ראה 3.07).

3.06          שימוש מכוון או לא מכוון בבאג (bug) או פירצה (exploit) בזמן משחק אסור בהחלט. להלן רשימה לא יסודית של באגים ופירצות:

באג רימון מעוור (flash bug): רימון מעוור שנזרק בין שני משטחים או יותר וגורם לעיוורון חריג ולא הגיוני בשטח מסוים.

No clip: באגים המאפשרים לשחקנים לעבור בין שני משטחים.

פיקסלים "מרחפים": פיקסלים (נקודות) במשחק ללא טקסטורה (ללא צבע / בלתי נראה) המאפשרים עמדות אסורות.

פצצה שקטה: הטמנת הפצצה במקום שלא מאפשר לשמוע אותה מתקתקת.

כל שאלה בקשר לרשימה זאת חובה להפנות להנהלת הטורניר.

3.07          כאשר קבוצה מעריכה שיש שימוש נגדה בבאג או פירצה בזמן משחק, על כל שחקניה להמשיך לשחק עד גמר המשחק ואל לעצור את המשחק בשום אופן. לאחר סיום המשחק, יכול מנהל\לידר הקבוצה לפנות באופן רשמי להנהלת הטורניר באי-מייל ולבקש את חקירת הנושא. מומלץ מאוד לספק מידע חיוני להנהלת הטורניר שיוכל לעזור לה בחקירתה. שימוש חוזר ולא מצדיק בזכות זאת עלול לגרור סנקציות.

אם כתוצאה מחקירה זאת ייקבע כי היה שימוש בבאג או פירצה כנגד הקבוצה, קבוצה זאת תקבל ניצחון טכני מיידי במשחק. בנוסף, אזהרה רשמית תינתן לקבוצה שהשתמשה בבאג \ פירצה.

4.    חובות וזכויות

שחקנים

4.01          שחקן מורשה לשחק בטורניר רק אם הוא רשום באחת הקבוצות המשתתפות בטורניר.

4.02          השחקנים מתחייבים ומסכימים להצהרות הבאות:

·        לקבל ולכבד את כל חוקי ונהלי הטורניר.

·        לקבל ולכבד את כל החלטות הנהלת הליגה.

·        לא להשתמש בהליכים לא חוקיים ולא הוגנים.

·        לכבד את רוח המשחק ההוגן ולהימנע מאלימות מילולית לאורך כל הטורניר.

·        לא לשקר להנהלת הטורניר.

·        למלא את התחייבותם המלאה כלפי הטורניר.

4.03          השחקנים מתחייבים שלא להטעות או לרמות את הנהלת הטורניר בשום אמצעים.

4.04          שחקן שנרשם עם קבוצה בתחילת הטורניר אינו יכול לעבור קבוצה במשך כל הטורניר וחייב להמשיך לשחק בה.

קבוצות

4.05          קבוצה מורשית לשחק בטורניר רק אם נרשמה אליו בזמן המיועד להרשמה לפני תחילתו.

4.06          חובה על מנהל / מנהיג קבוצה להודיע להנהלת הטורניר על כל שינוי במצב הקבוצה, קרי הוספת שחקנים, פירוק קבוצה, החלטה על פרישת הקבוצה מהטורניר.

4.07          שחקניה של קבוצה שהתפרקה או פרשה מהטורניר לפני סיומו או הדחתה ממנו לא יורשו להמשיך ולהשתתף בטורניר עם קבוצה אחרת.

5.    מהלך הטורניר

לוח זמנים

5.01          זמני המשחקים ייקבעו על ידי הנהלת הטורניר בלבד ויכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת מצד ההנהלה.

5.02          שום גורם אחר מלבד הנהלת הטורניר אינו מוסמך לקבוע או לשנות את זמני המשחקים.

זמן משחק

5.03          חל איסור מוחלט על שחקנים להריץ כל תוכנה חיצונית, פנימית או סקריפטים שאינם חוקיים ונותנים יתרון על הקבוצה היריבה בזמן משחק. הכוונה היא לכל סוג של רמאות (cheat) הכולל בין היתר wallhack, aimbot וכדומה. עבירה על סעיף זה תגרור עונש חמור ביותר (ראה סעיף 6 – הפרת חוקים).

5.04          שחקנים מחויבים להגיע למשחקים שנקבעו לקבוצותיהם על פי לוח הזמנים שנקבע לטורניר על ידי הנהלת הטורניר ויופיע באתר.

5.05          משחק יתחיל רק כאשר ישנם 5 שחקנים מכל קבוצה בשרת. משחק לא יתאחר יותר מ-15 דקות לאחר המועד שנקבע לו.

5.06          בכל מחצית ישחקו הקבוצות לחילופין כשוטרים (counter-terrorist) או כטרוריסטים. הצדדים ההתחלתיים יקבעו על ידי סיבוב סכינים מהיר.

5.07          לכל משחק יינתן זמן חימום באורך 10 דקות החל מהזמן שנקבע לתחילת המשחק בלוח הזמנים. מומלץ לשחקנים להגיע למשחק כ-10 דקות לפני מועד תחילתו על מנת לוודא שאין בעיות בחיבור לשרת ולהכין את עצמם ואת קבוצתם לקראת המשחק.

5.08          הפסד טכני יינתן לקבוצה עקב אחת מהסיבות הבאות:

·        אי הגעת הקבוצה למשחק במועד שנקבע לה.

·        אין לקבוצה 5 שחקנים בשרת כאשר השופט מכריז על תחילתו.

·        שחקן אחד או יותר מהקבוצה התנתקו בזמן המשחק ולא חזרו כעבור 5-7 דקות.

·        שחקן מהקבוצה הורחק בזמן משחק על ידי השופט והקבוצה לא סיפקה שחקן חמישי תוך 7-10 דקות.

·        הקבוצה הושעתה על ידי הנהלת הטורניר.

5.09          במקרה ומשחק נקטע או הופרע (קריסת השרת, ניתוק שחקן, בעיות כתוצאה מצד שלישי...) שופט המשחק יחליט על המשך המשחק על פי הקריטריונים הבאים:

·        אם הבעיה קרתה לפני סוף הסיבוב הראשון לשחקן "חי" בתוך המשחק – המחצית תשוחק מהתחלה.

·        אם הבעיה קרתה לאחר סוף הסיבוב הראשון – המחצית תמשיך כרגיל.

·        אם אחד השחקנים התנתק הוא מחויב לחזור מהר ככל האפשר.

·        שופט המשחק יכול להחליט על עצירת המשחק (pause) עד חזרת השחקן אך אינו מחויב לעשות זאת. משחק לא יימשך עד תומו ללא 10 שחקנים בשרת (ראה סעיף 5.08).

·        לא יינתן "פיצוי" על כסף-משחק שהופסד כתוצאה מההפרעה במשחק.

שופטים

5.10          כל משחק מנוהל על ידי שופט בעל סמכות מלאה לאכוף את כל חוקי הטורניר במשחק אליו הוא מונה מטעם הנהלת הטורניר. לשופט יש הזכות לתת אזהרה רשמת לשחקנים (ראה סעיף 6 – הפרת חוקים).

5.11          שופט יכול לתת אזהרה רשמית לשחקן בזמן משחק.

5.12          שופט יכול להחליט על הרחקת שחקן בזמן משחק לאחר שתי אזהרות.

5.13          שופט יכול להחליט על לקיחת תמונת מסך (Screenshot) מן השחקנים בזמן המשחק. השופט יספק לשחקנים כתובת אי-מייל לשליחת התמונה.

5.14          שחקן שנתבקש לשלוח תמונת מסך לשופט מחויב לעשות זאת מיד לאחר סיום המשחק. אי ציות להוראות השופט בנושא עלולות לגרור השעיה מצד הנהלת הטורניר.

דחיית משחק

5.15          אין שום דחיות משחקים - קבוצה שלא תגיע תוחלף או תפסל ויריבתה תעלה שלב.

6.    הפרת חוקים

6.01          שחקן יכול לקבל אזהרה רשמית מהנהלת הטורניר או שופט המשחק בו הוא משחק עקב אחת או יותר מהסיבות הבאות:

·        סירב לפעול על פי הוראות הנהלת הטורניר או שופט המשחק.

·        איחר למשחק.

·        השתמש באלימות מילולית.

·        הראה זלזול במעשים או בדיבור.

·        התנהג באופן שאינו ספורטיבי או נוגד את רוח המשחק ההוגן.

6.02          אזהרות לשחקנים יירשמו ויישמרו להם עד לסיום הטורניר.

6.03          שחקן שנתפס משתמש בצ'יטים (רמאויות - cheats) יושעה לאלתר מהטורניר ומכל פעילות עתידית של Vgames באינטרנט בכל תחום, יושעה מהאתר באופן תמידי ויפסיד את זכותו לזכות בפרסים מטעם Vgames בכל פעילות שאינה נערכת באינטרנט.

6.04          שחקן יכול לקבל השעיה או הרחקה מהטורניר על פי החלטת הנהלת הטורניר עקב אחת או יותר מהסיבות הבאות:

·        סירב לפעול על פי הוראות הנהלת הטורניר (כולל שליחת תמונת מסך).

·        קיבל יותר מאזהרה אחת.

·        השתמש באלימות מילולית.

·        השתמש בהליכים לא חוקיים או הוגנים.

·        שיקר להנהלת הטורניר.

·        נתפס משתמש בצ'יטים.
 

7.    הנהלת הטורניר

7.01          בעלי התפקידים בהנהלת הטורניר:

·        מנהל הטורניר: ניצן (timmy) - ניתן להפנות שאלות, בקשות, טענות וכל שאלה הקשורה לטורניר דרך מערכת ההודעות באתר.

·        סגן מנהל הטורניר: אביב (Splintar) - ניתן להפנות שאלות, בקשות, טענות וכל שאלה הקשורה לטורניר לאימייל [email protected]

7.02          חבר השופטים אינו גוף קובע מחוץ למשחקים עליהם הם אחראים אך הינם גוף מייעץ להנהלת הליגה.

בהצלחה לכם!

תגובות

תצוגה מקדימה
הסתר | הצג תצוגה מקדימה
טוען...
  1. 1

    16:39 11.12.2006 | Mad Joker Mad Joker

    עוד משהו

    יש מצב משלבים איזה טורניר UT2004 בדרך?

  2. 2

       | פורסם ע"י