הרשמה

חוקי הטורניר של קהילת CS:Sלהלן חוקי טורניר CS:Source של אתר Vgames

1. מידע כללי


1.01 טורניר Vgames באינטרנט הינו טורניר חינמי שמאורגן על ידי הנהלת אתר Vgames.co.il למשחק Counter-Strike:Source, ומיועד לקבוצות. כל משחקי הטורניר יערכו באינטרנט.

1.02 חוקי הטורניר ונהליו נקבעו ונכתבו על ידי הנהלת הטורניר – היא הגוף הקובע בטורניר. הנהלת הטורניר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את החוקים בכל עת ללא הודעה מראש. מומלץ לחזור ולקרוא את החוקים והנהלים מידי פעם על-מנת להישאר מעודכנים בשינויים.

1.03 על-ידי השתתפות בטורניר, השחקנים מתחייבים לכל חוקי הטורניר ונהליו, ולפעול על פיהם. השחקנים מסכימים כי ישום של חוקים אלה הינו תחת שיקול דעתה של הנהלת הטורניר וכי החלטותיה יכולות לבוא במקום חוקים אלה.
2. תיאור הטורניר.

2.01 הטורניר יתבצע על פי התיאור הבא:

* הטורניר מיועד ל-8 קבוצות.
* המשחק ישוחק בשיטת "נוק אוט", על מפות בודדות, עד להגעתן של 4 קבוצות לחצי הגמר. ומכאן המשחקים יתפרשו על 2 מפות. שתי הקבוצות המנצחות בשלב זה, יעלו לגמר.
* משחק לא יכול להסתיים בשוויון. במקרה של שוויון המשחק יימשך להארכה אחת, או יותר, עד שייקבע מנצח.

2.02 כל משחק ישוחק במפה אחת עם שתי מחציות של 15 סיבובים בכל אחת. הקבוצה הראשונה מנצחת ב-16 סיבובים מנצחת במשחק.

2.03 הארכה תשוחק בשתי מחציות של 3 סיבובים כל אחת. בנוסף, כל שחקן יתחיל עם 10,000 דולרים במקום ה-800 המקובלים. הגדרה זו נכונה רק לגבי משחקי הארכה.

3.
הגדרות משחק


3.01 כל קבוצה מורכבת מ-5 שחקנים בזמן משחק.

3.02 ההגדרות הבאות ייקבעו לשרתי המשחק:

mp_maxrounds 0 – מספר הסיבובים בכל מחצית ייקבע ל-15.
mp_roundtime 1.75 – זמן כל סיבוב הינו דקה ו- 45 שניות (1:45).
mp_timelimit 0 – לא תקבע הגבלת זמן למשחק.
mp_buytime 0.25 – מגביל את זמן הקנייה ל-15 שניות.
mp_c4timer 35 – הזמן מהפעלת הפצצה עד שהיא מתפוצצת יקבע ל-35 שניות.
mp_friendlyfire 1 – פגיעה בחברי הקבוצה שלך תהיה במצב פעיל.
mp_forcechasecam 2 – כאשר שחקן נהרג, יוכל אותו שחקן לצפות בחברי קבוצתו בלבד, ובמצב של ראייה ממבט ראשון.
mp_startmoney 800 – בסיבוב הראשון בכל מחצית, יתחילו השחקנים עם 800$ בלבד.
mp_freezetime 10 – השחקנים נותרים "קפואים" במקומם 10 שניות בתחילת כל סיבוב.

3.03 המפות הבאות ישוחקו בטורניר:

* De_dust2 - רבע גמר
* de_inferno - חצי גמר
* De_contra - חצי גמר
* de_nuke - גמר
* De_train - גמר

3.05 מותר לשחקנים בזמן משחק "לטפס" אחד על השני (Boost), כל עוד זה לא מוביל לשימוש בבאג או פירצה במשחק (ראה 3.07).

3.06 שימוש מכוון או לא מכוון בבאג (bug) או פירצה (exploit) בזמן משחק אסור בהחלט. להלן רשימה לא שלמה של באגים ופירצות:

* באג רימון מעוור (flash bug): רימון מעוור שנזרק בין שני משטחים או יותר וגורם לעיוורון חריג ולא הגיוני בשטח מסוים.
* No clip: באגים המאפשרים לשחקנים לעבור בין שני משטחים.
* פיקסלים "מרחפים": פיקסלים (נקודות) במשחק ללא טקסטורה (ללא צבע / בלתי נראה) המאפשרים עמדות אסורות.
* פצצה שקטה: הטמנת הפצצה במקום שלא מאפשר לשמוע אותה מתקתקת.
* כל שאלה בקשר לרשימה זאת, ולבאגים שלא מופיעים ברשימה, חובה להפנות להנהלת הטורניר.

3.07 כאשר קבוצה מעריכה שנעשה נגדה שימוש בבאג או פירצה בזמן המשחק, על כל שחקניה להמשיך לשחק עד גמר המשחק ולא לעצור את המשחק בשום אופן. לאחר סיום המשחק, יוכל מנהל\מנהיג הקבוצה לפנות באופן רשמי להנהלת הטורניר באי-מייל ולבקש את חקירת הנושא. מומלץ ורצוי לספק מידע חיוני
שיוכל לעזור להנהלת הטורניר בחקירתה. שימוש חוזר ולא מצדיק בזכות זאת עלול לגרור סנקציות.

אם כתוצאה מחקירה זאת ייקבע כי היה שימוש בבאג או פירצה כנגד הקבוצה, קבוצה זאת תקבל ניצחון טכני מיידי במשחק. בנוסף, אזהרה רשמית תינתן לקבוצה שהשתמשה בבאג \ פירצה.

4. חובות וזכויות

4.01 שחקן מורשה לשחק בטורניר רק אם הוא רשום באחת הקבוצות המשתתפות בטורניר.

4.02 המשתתפים מתחייבים ומסכימים להצהרות הבאות:

* לקבל ולכבד את כל חוקי ונהלי הטורניר.
* לקבל ולכבד את כל החלטות הנהלת הליגה.
* לא להשתמש בהליכים לא חוקיים ולא הוגנים.
* לכבד את רוח המשחק ההוגן ולהימנע מאלימות מילולית לאורך כל הטורניר.
* לא לשקר להנהלת הטורניר.
* למלא את התחייבותם המלאה כלפי הטורניר.

4.03 השחקנים מתחייבים שלא להטעות או לרמות את הנהלת הטורניר בשום אמצעים.

4.04 שחקן שנרשם עם קבוצה בתחילת הטורניר אינו יכול לעבור קבוצה במשך כל הטורניר וחייב להמשיך לשחק בה.

4.05 קבוצה מורשית לשחק בטורניר רק אם נרשמה אליו בזמן המיועד להרשמה לפני תחילתו.

4.06 חובה על מנהל / מנהיג קבוצה להודיע להנהלת הטורניר על כל שינוי במצב הקבוצה, קרי הוספת שחקנים, פירוק קבוצה, החלטה על פרישת הקבוצה מהטורניר.

4.07 שחקניה של קבוצה שהתפרקה או פרשה מהטורניר לפני סיומו או הדחתה ממנו לא יורשו להמשיך ולהשתתף בטורניר עם קבוצה אחרת.

5. מהלך הטורניר

5.01 זמני המשחקים ייקבעו על ידי הנהלת הטורניר בלבד ויכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת מצד ההנהלה.

5.02 שום גורם אחר מלבד הנהלת הטורניר אינו מוסמך לקבוע או לשנות את זמני המשחקים.

5.03 חל איסור מוחלט על שחקנים להריץ כל תוכנה חיצונית, פנימית או סקריפטים שאינם חוקיים ונותנים יתרון על הקבוצה היריבה בזמן משחק. הכוונה היא לכל סוג של רמאות (cheat) הכולל בין היתר wallhack, aimbot וכדומה. עבירה על סעיף זה תגרור עונש חמור ביותר (ראה סעיף 6 – הפרת חוקים).

5.04 שחקנים מחויבים להגיע למשחקי הטורניר שנקבעו לקבוצותיהם, על פי לוח הזמנים שנקבע על ידי הנהלת הטורניר ויופיע באתר.

5.05 משחק יתחיל רק כאשר ישנם 5 שחקנים מכל קבוצה בשרת. תחילת משחק לא תתאחר יותר מ-15 דקות לאחר המועד שנקבע לו.

5.06 בכל מחצית ישחקו הקבוצות לחילופין כשוטרים (counter-terrorist) או כטרוריסטים. הצדדים ההתחלתיים יקבעו על ידי סיבוב סכינים מהיר. הקבוצה המנצחת בסיבוב הסכינים תזכה לבחור בצד ההתחלתי.

5.07 לכל משחק יינתן זמן חימום באורך 10 דקות החל מהזמן שנקבע לתחילת המשחק בלוח הזמנים. מומלץ לשחקנים להגיע למשחק כ-10 דקות לפני מועד תחילתו על מנת לוודא שאין בעיות בחיבור לשרת ולהכין את עצמם ואת קבוצתם לקראת המשחק.

5.08 הפסד טכני יינתן לקבוצה עקב אחת מהסיבות הבאות:

* אי הגעת הקבוצה למשחק במועד שנקבע לה.
* אין לקבוצה 5 שחקנים בשרת כאשר השופט מכריז על תחילתו.
* שחקן אחד או יותר מהקבוצה התנתקו בזמן המשחק ולא חזרו כעבור 5-7 דקות.
* שחקן מהקבוצה הורחק בזמן משחק על ידי השופט, והקבוצה לא סיפקה שחקן חמישי תוך 7-10 דקות.
* הקבוצה הושעתה על ידי הנהלת הטורניר.

5.09במקרה ומשחק נקטע או הופרע (קריסת השרת, ניתוק שחקן, בעיות כתוצאה מצד שלישי, וכדומה) שופט המשחק יחליט על המשך המשחק על פי הקריטריונים הבאים:

* אם הבעיה קרתה לפני סוף הסיבוב הראשון לשחקן "חי" בתוך המשחק – המחצית תשוחק מהתחלה.
* אם הבעיה קרתה לאחר סוף הסיבוב הראשון – המחצית תמשיך כרגיל.
* אם אחד השחקנים התנתק הוא מחויב לחזור מהר ככל האפשר.
* שופט המשחק יכול להחליט על עצירת המשחק (pause) עד חזרת השחקן אך אינו מחויב לעשות זאת. משחק לא יימשך עד תומו ללא 10 שחקנים בשרת (ראה סעיף 5.08).
* לא יינתן "פיצוי" על כסף-משחק שהופסד כתוצאה מההפרעה במשחק.

5.10 כל משחק מנוהל על ידי שופט בעל סמכות מלאה לאכוף את כל חוקי הטורניר במשחק אליו הוא מונה מטעם הנהלת הטורניר. לשופט יש הזכות לתת אזהרה רשמת לשחקנים (ראה סעיף 6 – הפרת חוקים).

5.11 שופט יכול להחליט על הרחקת שחקן בזמן משחק לאחר שתי אזהרות.

5.12 שופט יכול להחליט על קבלת תמונת מסך (Screenshot) מן השחקנים, שצולמה בזמן המשחק. השופט יספק לשחקנים כתובת אי-מייל לשליחת התמונה.

5.13 שחקן שנתבקש לשלוח תמונת מסך לשופט מחויב לעשות זאת מיד לאחר סיום המשחק. אי ציות להוראות השופט בנושא עלולות לגרור השעיה מצד הנהלת הטורניר.

5.14 משחק יידחה אך ורק על ידי החלטת הנהלת הטורניר.

5.15 משחק יידחה עקב אחת מהסיבות הבאות:

* בעיות טכניות בשרתי המשחק.
* מחסור בשופטים מטעם הטורניר.

5.16 משחקים לא יידחו לבקשת קבוצות היות והטורניר קצר בזמן.

6. הפרת חוקים


6.01 שחקן יכול לקבל אזהרה רשמית מהנהלת הטורניר, או שופט המשחק בו הוא משחק עקב אחת, או יותר, מהסיבות הבאות:

* סירב לפעול על פי הוראות הנהלת הטורניר או שופט המשחק.
* איחר למשחק.
* השתמש באלימות מילולית.
* הראה זלזול במעשים או בדיבור.
* התנהג באופן שאינו ספורטיבי או נוגד את רוח המשחק ההוגן.

6.02 אזהרות לשחקנים יירשמו ויהיו בתוקף עד לסיום הטורניר.

6.03 שחקן שנתפס משתמש בצ'יטים (רמאויות - cheats) יושעה לאלתר מהטורניר ומכל פעילות עתידית של Vgames באינטרנט בכל תחום. השחקן יושעה מהאתר באופן תמידי ויפסיד את זכותו לזכות בפרסים מטעם Vgames בכל פעילות מחוץ לאינטרנט.

6.04 שחקן יכול לקבל השעיה או הרחקה מהטורניר על פי החלטת הנהלת הטורניר עקב אחת או יותר מהסיבות הבאות:

* סירב לפעול על פי הוראות הנהלת הטורניר (כולל שליחת תמונת מסך).
* קיבל יותר מאזהרה אחת.
* השתמש באלימות מילולית.
* השתמש בהליכים לא חוקיים או הוגנים.
* שיקר להנהלת הטורניר.
* נתפס משתמש בצ'יטים.

7. הנהלת הטורניר

7.01 להלן רשימת בעלי התפקידים בהנהלת הטורניר:

* מנהלי הטורניר: ניר (entire) בשיתוף עם Anxiey + Infacny - ניתן להפנות שאלות, בקשות, טענות וכל שאלה הקשורה לטורניר לאי-מייל:[email protected]

7.02 חבר השופטים אינו גוף קובע מחוץ למשחקים עליהם הם אחראים, אך הינם גוף מייעץ להנהלת הליגה.

הנהלת vGames וצוות CS:Source מאחלים לכל המשתתפים הצלחה בטורניר!

תגובות

תצוגה מקדימה
הסתר | הצג תצוגה מקדימה
טוען...
 1. 1

  19:05 24.05.2007 | entire entire

  בהצלחה לכל הקבוצות

 2. 2

  19:34 24.05.2007 | xile xile

  gl

 3. 3

  23:24 24.05.2007 | SmoothZ SmoothZ

  חוקים לא ארוכים

  חחחח

 4. 4

  15:49 14.06.2009 | poisoning poisoning

  gl

 5. 5

     | פורסם ע"י